Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen KELPO-kehittäminen on alkanut 2008 Opetushallituksen rahoituksella. KELPO jatkaa Erityisopetuksen strategia -mietinnästä (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:47) alkanutta opetuksen kehittämistä. Valtakunnan tasolla on perusopetuslakia uudistettu ja sen myötä päivitetty perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

Kehittämistyö oppilaan oppimisen ja kasvun tukemiseksi jatkuu edelleen. Helsingissä tärkeänä tavoitteena on vahvistaa koulujen ja opettajien valmiuksia tukea oppilaiden oppimista ja kasvua jalkauttamalla ja levittämällä kehittämistoiminnassa syntyneitä toimintatapoja ja -malleja sekä hyödyntämällä sitä laajaa osaamista, joka helsinkiläisillä opettajilla ja kouluilla on. Pilottikoulut osallistuvat täydennyskouluttamiseen ja kouluihin voi sopia benchmarking-vierailuja.

Yhteystiedot