Helsingin TERO-pilottikoulujen kehittämistyön osana on ollut Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen toteuttama tutkimus samanaikaisopetuksesta. Tutkimus on alkanut syksyllä 2009 ja päättynyt vuoden 2010 lopussa.

Tutkimuksen tavoitteena on ollut avata samanaikaisopettajuuden käsitettä ja selvittää samanaikaisopettajuuden rakennetta eri kouluissa ja luokissa. Tutkimus on pyrkinyt selvittämään mitkä ovat samanaikaisopetuksen haitat ja hyödyt oppilaan, opettajan, luokan ja koulun näkökulmasta. Tämän selvityksen perusteella on muodostettu käsitystä tilanteista, missä samanaikaisopetus on paikallaan tai missä siitä ei ole hyötyä. Tutkimuksen tapausesimerkkien avulla on kuvattu toimivan samanaikaisopetuksen reunaehdot.

Linkki tutkimusraporttiin